•• De Energiebus ••

contact

Wat doet de Energiebus?

De Energiebus gaat naar de dorpen en wijken met informatie over energie besparen. Bewoners kunnen in gesprek met de ambassadeurs en adviseurs van het energieloket. In de Energiebus krijgt u advies op maat. Om thuis verder aan de slag te kunnen, zijn er gratis bespaarpakketten verkrijgbaar. Deze bespaarpakketten bevatten informatie, tips en kleine materialen die energie besparen makkelijker maken. Goed voor het klimaat en de portemonnee!

Waar en wanneer komt de Energiebus?

De Energiebus zal in het voorjaar en in het najaar op verschillende locaties in Lingewaard aanwezig zijn.

De volgende data en locaties zijn inmiddels bekend:

Corona-update.

Wegens het Coronavirus zijn de data in het voorjaar helaas komen te vervallen. Houd de website in de gaten wanneer de bus in welke kernen aanwezig zal zijn in het najaar.

 

Houd de website in de gaten voor meer informatie.