•• Grip op je energiegebruik ••

contact

Hoe krijgt u grip op uw energiegebruik?

Heeft u een slimme meter? Dan kunt u zich aanmelden om te kijken wat u aan elektriciteit en gas verbruikt. Door meer inzicht te krijgen in uw verbruik, krijgt u meer grip en kunt u door aanpassingen uw energierekening omlaag brengen. Deze energiemonitoring is voor inwoners van Lingewaard het eerste jaar gratis (t.w.v. ± €25,-).

Als u zich aanmeldt, ziet u op het online dashboard onder andere de volgende informatie:

- Verbruik elektriciteit & gas

- De kosten van het verbruik

- Elektriciteitsverbruik afgelopen jaar t.o.v. uw type gebouw

- Uitstoot van CO2 als gevolg van de energieconsumptie

- De teruglevering aan het net (als u zonnepanelen heeft)

Hoe kan ik meedoen?

U kunt zich hier opgeven. Voor de registratie heeft u het meternummer van uw elektriciteitsmeter nodig. Deze staat meestal bij de streepjescode op uw meter. Het nummer begint meestal met een 'E'. Op uw gasmeter begint deze met de letter 'G'. Als u hulp nodig heeft bij het aanmelden of het navigeren door het dashboard, kunt u de handleiding lezen. Het Energieloket beheert uw data, zodat u deze kunt inzien. Wij gebruiken de data om de effectiviteit van duurzaamheidsmaatregelen te verbeteren. De gegevens zijn nooit te herleiden naar uw adres of persoon.