•• ••

contact

Bereken en verklein uw ecologische voetafdruk

Met de term ‘ecologische voetafdruk’ beschrijven we hoeveel CO2 en andere broeikasgassen iemand per jaar uitstoot. Denk hierbij aan de uitstoot die komt kijken bij vervoer, verwarming, voedselproductie- en vervoer, de productie en het vervoer van spullen, maar ook infrastructuur zoals de bouw van wegen en gebouwen waar we allemaal gebruik van maken. De impact van deze laatste categorie wordt berekend door de totale uitstoot te delen door het aantal inwoners van Nederland. Dit gaat om zo’n 1.74 ton aan broeikasgassen per persoon per jaar. Infrastructuur is hiermee verantwoordelijk voor 16% van onze ecologische voetafdruk.


De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Nederlander is 11 ton CO2 (en equivalenten) per jaar. Dit is net zoveel CO2-uitstoot als vrijkomt bij 6x met een middelgrote benzineauto van Huissen naar Bejing rijden en is bijna 3x zo hoog als het wereldwijde gemiddelde. Dit is veel meer dan we ons kunnen permitteren als we de planeet niet slechter achter willen laten dan nu. Om op een duurzame en eerlijke manier te leven kunnen we per persoon niet meer dan 1,5 ton CO2 per jaar uitstoten. Dit is dus al meer dan het stukje infrastructuur per Nederlander! Als iedereen op aarde zo zou leven als de gemiddelde Nederlander, dan zouden we meer dan 7 aardes nodig hebben. En dat terwijl de wereldbevolking en de welvaart toenemen waardoor de druk op het ecosysteem verergert. Het doel is om de ecologische voetafdruk van Nederlanders terug te brengen naar gemiddeld 8,87 ton per jaar in 2050.

Wist u dat de ecologische voetafdruk van Amerikanen op zelfs 24 ton CO2(-equivalenten) per jaar ligt? En de gemiddelde voetafdruk van een Tanzaniaan op 0,3 ton?

Vanwege het coronavirus is bovenstaande verdeling waarschijnlijk iets anders. We reizen minder, maar gebruiken gemiddeld wel meer energie in ons huishouden. Wat is uw ecologische voetafdruk? U kunt hem hier berekenen. Schrikt u van de uitkomst? Of valt het wel mee? Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om uw voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld:
• (Spouw)muurisolatie aanbrengen. Besparing per jaar: 1 ton CO2
• Tochtstrips aanbrengen. Besparing per jaar: 0,4 ton CO2
• Verwarming van 21 naar 20 graden zetten. Besparing per jaar: 0,3 ton CO2
• Maximaal 1 uur per dag uw mobieltje gebruiken. Besparing per jaar: 1.2 ton CO2

Wist u dat de uitstoot van een nieuwe SUV 35 ton CO2 kost? En dit betreft alleen de productie. Hiervan kan een Tanzaniaan dus 117 jaar van leven! Onderschat de productie van goederen dus niet. Een nieuwe keuken met een aankoopprijs van € 20.000,- heeft een indirecte CO2 uitstoot van 10 ton CO2. En dit is dus nog voordat u ook maar één keer de oven aan heeft gezet.

Er zijn natuurlijk allerlei andere manieren waarop u uw voetafdruk kunt verkleinen. Bijvoorbeeld door meer plantaardig en in het seizoen te eten en tweedehands spullen te kopen. Wilt u samen met een groep en een klimaatcoach uw voetafdruk verlagen? Meld u dan aan voor een workshopreeks Klimaatgesprekken. In deze reeks van 6 workshops gaat u hier met andere gelijkgestemden mee aan de slag. Klimaatgesprekken vraagt een kleine vergoeding voor het boek en werkboek. Verder is deelname gratis.

Naar het overzicht

  • Bereken en verklein uw ecologische voetafdruk