•• ••

contact

Het klimaat verandert snel: kom in actie!

Zes jaar geleden werd in het Klimaatakkoord van Parijs de doelstelling vastgelegd om de wereldwijde temperatuur niet verder dan 2 graden te laten stijgen. En het liefst niet meer dan 1,5 graad. Nu blijkt dat in 2020 het noordelijk halfrond echter al 1,5 graad is opgewarmd. Hoe kan dat en wat kunnen we doen om het tij te keren? 

Nederland is een risicogebied

Wereldwijd is de aarde sinds 1850 – voordat we massaal broeikasgassen uit gingen stoten – 1,2 graden opgewarmd. Landmassa warmt echter sneller op dan de zee. Omdat er op het zuidelijk halfrond meer zee is, wordt de opwarming daar dus vertraagd. Hier op het noordelijk halfrond hebben we die stijging van 1,5 graad dus al wél bereikt. Sterker nog: in Nederland is de temperatuur zelfs 70% sneller gestegen dan wereldwijd! Als we er in de komende 35 jaar echter voor zorgen dat we klimaatpositief worden (dus meer CO2 aan de atmosfeer onttrekken dan uitstoten) kunnen we de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging nog onder de 1,5 graden houden.

En dat is hard nodig. Nederland scoort namelijk hoog op de World Risk Index, wat wil zeggen dat de kans op natuurrampen in Nederland groot is. We scoren zelfs hoger dan Nepal en Pakistan, waar door natuurrampen duizenden mensen om het leven zijn gekomen. Dit heeft alles te maken met de potentiële zeespiegelstijging door klimaatverandering. Door onze lage ligging scoort Nederland zelfs het hoogst van alle landen in Europa op deze risico-index. 

Tijd voor actie!

We kunnen allemaal een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Zowel direct (bijvoorbeeld door minder vliegen) als indirect (bijvoorbeeld door op een duurzame politieke partij te stemmen). En zowel voorkomend (bijvoorbeeld door geen airco aanschaffen) als aanpassend (bijvoorbeeld door een boom te planten ter verkoeling). Het is makkelijk om grootverbruikers zoals ‘de industrie’ of ‘de scheepvaart’ de schuld te geven en zelf niet in actie te komen. Maar energieverslindende industrieën worden mede in stand gehouden omdat wij als consument een bepaalde levensstijl hebben. Bedrijven en overheden moeten er natuurlijk alles aan doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar ook wij als burger kunnen dus een positieve impact maken!

Om uitstoot van broeikasgassen en daarmee opwarming van de aarde direct te voorkomen zijn dit de grootste klimaatklappers:

25% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt door energieopwekking. Stap over naar een groene energieleverancier, verbruik minder (isoleer, neem kleine energiebesparende maatregelen en verander je gedrag) en/of wek je eigen groene energie op door zonnepanelen te installeren.

24% van de wereldwijde uitstoot wordt veroorzaakt door land- en bosbouw. Eet dus liever geen (of minder) vlees en dierlijke producten. Plantaardig eten bespaart per jaar meer dan 3.000 kg CO2, 1.000 m2 aan bos, 6.600 kg graan en een paar honderd dierenlevens! Het internet staat vol met overheerlijke plantaardige recepten, zodat jij naast duurzaam ook lekker en gezond kunt eten.

vegan

Ook de industrie is verantwoordelijk voor 24% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Dus: consuminder. En als je iets nodig hebt ga dan eerst na of je het kunt lenen, huren of tweedehands kunt kopen. Voor Nederlandse huishoudens vormen nieuwe kleding en spullen gemiddeld het grootste aandeel van de totale CO2-uitstoot. Door hier slimmere keuzes in te maken kun je dus een grote en positieve impact maken!

Transport is verantwoordelijk voor 14% van de wereldwijde uitstoot. Rijd indien mogelijk niet, minder of elektrisch. In Bemmel en Huissen staan je zelfs elektrische deelauto's die je kunt gebruiken! De klimaatimpact van een elektrische auto is over de gehele levensduur 40% lager dan van een diesel- of benzineauto. Bij een deelauto is de klimaatimpact per gebruiker nog lager omdat er minder voertuigen geproduceerd hoeven te worden. Daarnaast rijden gebruikers van deelvervoer ook nog eens 20% minder! Fietsen en reizen met de trein zijn natuurlijk nóg duurzamere opties…

Indirecte invloed

Indirect kun je naast stemmen op een groene politieke partij ook kiezen voor duurzame(re) verzekeringsmaatschappijen, banken en pensioenaanbieders. Op eerlijkegeldwijzer.nl vind je een actuele ranking. Een andere manier om indirect de uitstoot van broeikasgassen te verlagen is door naast je voetafdruk te verkleinen ook je handafdruk te vergroten. Word bijvoorbeeld lid van een groene organisatie of politieke partij of help anderen hun ecologische voetafdruk te verkleinen door klimaatcoach te worden bij Stichting KlimaatGesprekken.

Adaptatie

Naast het nemen van directe en indirecte maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen en daarmee verdere opwarming te voorkomen, zullen we ook moeten dealen met de huidige hitte-, droogte- en waterproblematiek door klimaatverandering. Dat is op zich heel eenvoudig! Onthard & vergroen, plant hagen en bomen of breng verkoeling door het aanleggen van groene daken, plantsoenen en groene schoolpleinen. Minder verharding en meer groen zorgt er ook voor dat regenwater beter de grond in kan zakken. Zo is er een kleinere kans dat het riool overstroomt of je straat of tuin onder water loopt. Én meer groen zorgt ervoor dat er CO2 uit de lucht wordt afgevangen. Win-win-win dus!

Naar het overzicht

  • Home
  • Nieuws
  • Het klimaat verandert snel: kom in actie!