•• ••

contact

Nederlanders staan positief tegenover zonnepanelen en zonneweides

Motivaction voerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onderzoek uit naar de kennis, houding en het gedrag van Nederlanders op het gebied van klimaatverandering en de energietransitie. De resultaten zijn afgelopen week gepubliceerd. Het blijkt dat de meeste Nederlanders (72%) denken dat er sprake is van klimaatverandering. De meeste Nederlanders maken zich dan ook zorgen over het klimaat nu en in de toekomst. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders het aandeel duurzaam opgewekte energie in ons land overschatten. Er wordt gedacht dat 26% van onze energie duurzaam wordt opgewekt, maar dit is slechts 7,4%. Er zijn dus nog veel stappen te zetten. Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken.

Zonnepanelen op eigen dak

Meer dan de helft van de Nederlanders wil investeren in zonnepanelen. De ondervraagden gaven aan dat ze sneller zonnepanelen zouden kopen als het hen geen geld zou kosten, het geld zou opleveren of als ze er subsidie voor zouden krijgen. Zonnepanelen leveren echter ook geld op. Zonnepanelen kopen bespaart veel op de energierekening. Na ongeveer 7 jaar heeft u de aanschafkosten terugverdiend. Het is dus duurder om géén zonnepanelen te kopen. Vooral door de stijgende gasprijzen wordt het steeds interessanter om zonnepanelen aan te schaffen. Op dit moment is er geen subsidie beschikbaar voor zonnepanelen. Wel kunt u de BTW van de aanschafprijs terugvragen bij de Belastingdienst. Een deel van de ondervraagden gaf aan geen zonnepanelen te kunnen kopen omdat ze huren of geen (geschikt) dak hebben. Gelukkig is er voor hen de optie om te investeren in zonneweides of windparken.

Zonneweides en windparken

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders positief is over zonneweides in de buurt van hun woning. Over windparken is slechts een derde positief. In beide gevallen heeft een derde van de ondervraagden geen uitgesproken mening. Slechts 12% van de ondervraagden staat negatief tegenover een zonneweide in de buurt en 25% staat negatief tegenover een windpark. Een derde van de ondervraagden overweegt te investeren in windparken, terwijl zelfs de helft van de ondervraagden overweegt om in zonnepanelen te investeren. In ons vorige artikel staan verschillende opties voor het investeren in zonneweides en soortgelijke projecten. 

Ondanks dat Nederlanders overschatten hoe groot het aandeel duurzame energie in ons land is, zijn de uitkomsten van het onderzoek positief. Veel mensen willen investeren in duurzame energie en gelukkig zijn er ook steeds meer mogelijkheden om dit te doen. Het hele onderzoek kunt u downloaden op de pagina van de Rijksoverheid

Naar het overzicht

  • Home
  • Nieuws
  • Nederlanders staan positief tegenover zonnepanelen en zonneweides