•• het energieloket houdt u op de hoogte! ••

contact

Subsidiebedragen voor warmtepompen veranderen

Per 1 juli 2017 veranderen de subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen. Wie na 30 juni de subsidie aanvraagt, kan tot 600 euro minder subsidie ontvangen, afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp. Voor de kleinste lucht-water warmtepompen stijgen de vergoedingen. De subsidiebedragen voor bodem-water warmtepompen wijzigen niet. Het Ministerie van Economische Zaken stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Het budget voor 2017 wordt daarmee verhoogt tot 90 miljoen euro.

Iedereen die zijn subsidieaanvraag uiterlijk 30 juni 2017 indient, krijgt de oude subsidiebedragen. Voor subsidieaanvragen die vanaf 1 juli 2017 ingediend worden, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.

Uitzondering: Als mensen kunnen aantonen dat ze voor 1 juli 2017 de koopverplichting zijn aangegaan, hebben bij een subsidieaanvraag na 1 juli nog recht op het oude hogere subsidiebedrag. Ze moeten dat bewijs dan als bijlage meesturen met de subsidieaanvraag (bijvoorbeeld een getekende koopovereenkomst met datum van ondertekening).

Nieuwe berekeningswijze subsidiebedragen

Vanaf 1 juli 2017 krijg je bij aankoop van een luchtwarmtepomp van 1 kilowatt of minder een basissubsidiebedrag van 1.100 euro. Voor warmtepompen met een groter vermogen wordt dat subsidiebedrag verhoogd met 100 euro voor elke kilowatt aan extra vermogen. Voor een warmtepomp van 5 kilowatt krijg je dus 1.100 + 400 =  1.500 euro.

De extra bonus voor zeer zuinige warmtepompen blijft in stand. Voor een warmtepomp met energielabel A+ krijg je 150 extra subsidie en met A++ 300 euro.

In de oude regeling tot 30 juni bestonden er twee categorieën met vaste subsidiebedragen voor lucht-waterwarmtepompen kleiner dan 10 kW:

  1. Warmtepompen met een vermogen tot 3,5 kW ( kregen 1000 euro subsidie)
  2. Warmtepompen met een vermogen van 3,5 tot 10 kW (kregen 2000 euro subsidie)

Voor apparaten die onderin de tweede categorie vielen (met vermogens rond de 4 kilowatt) zijn de verschillen in subsidiebedragen het grootst. Vanaf 1 juli zijn de subsidies voor die warmtepompen vele honderden euro’s lager. Voor warmtepompen met een vermogen onder de 3,5 kilowatt vallen de nieuwe vergoedingen wat hoger uit dan de oude.

Motivatie

Het ministerie geeft als reden voor deze wijziging dat de oude klasseindeling ertoe kon leiden dat mensen een onnodig grote warmtepomp aanschaften, om zo een veel hoger subsidiebedrag uit de tweede categorie te krijgen. In de nieuwe regeling neemt de subsidie geleidelijk toe bij toenemend vermogen van de warmtepomp. Zo wordt dit ongewenste neveneffect voorkomen.

Naar het overzicht

  • Home
  • Nieuws
  • Subsidiebedragen voor warmtepompen veranderen