•• Het energieloket houdt u op de hoogte! ••

contact

Subsidieplafond Energiebesparing Eigen Huis bijna bereikt

De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is zo gewild dat de subsidiepot voor eigenaar-bewoners naar verwachting binnen enkele weken leeg zal zijn. Op 15 maart is het subsidieplafond opgehoogd met 8 miljoen euro en is er in totaal 43,8 miljoen beschikbaar voor eigenaar-bewoners, momenteel is 39 miljoen in aanvraag (kijk hier voor een actueel overzicht). Er kunnen dus nog aanvragen worden ingediend, deze worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

In totaal is er voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis 60 miljoen euro beschikbaar tot 31 december 2018. Dit bedrag blijft ongewijzigd. Het resterende budget (ongeveer 10 miljoen euro) is gereserveerd voor VvE’s en zal naar verwachting pas in de loop van 2018 worden bereikt.

Wijziging subsidiebedragen
Een aantal subsidiebedragen is per 1 maart 2017 aangepast. Aanleiding hiervoor was dat de maximale subsidiebedragen op een aantal energiebesparende maatregelen (onder andere gevel- en dakisolatie) in de praktijk hoger uitvielen dan de beoogde 20% van de investeringen. Deze bedragen zijn naar beneden bijgesteld zodat ze beter passen bij de oorspronkelijke doelstelling. Kijk hier voor de wijzigingen.

Extra subsidiemogelijkheden
De subsidiemogelijkheden zijn verruimd: naast dakisolatie is nu ook onder meer subsidie mogelijk voor isolatie van een bestaande zolder- of vlieringvloer.

Wilt u uw woning duurzaam verwarmen? Kijk dan bij de ISDE regeling voor subsidie op een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel.

Naar het overzicht

  • Subsidieplafond Energiebesparing Eigen Huis bijna bereikt