•• ••

contact

Subsidies voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's)

Steeds meer woningeigenaren maken hun huis energiezuiniger. Maar dat ligt wat ingewikkelder als u lid bent van een vereniging van eigenaren (VvE). Wat zijn verstandige technische keuzes? Hoe houdt u alle bewoners betrokken bij het project? En hoe financiert u zo'n project? Dit zijn zomaar wat vragen waar een VvE mee te maken heeft.

Er zijn verschillende mogelijkheden om energie op te wekken of te besparen en het gebouw te verbeteren op het gebied van comfort, veiligheid, uitstraling en woningwaarde. Voor VvE's die willen verduurzamen zijn verschillende subsidiemogelijkheden.

 

SUBSIDIE LOKALE HERNIEUWBARE ENERGIEPROJECTEN

Hernieuwbare energie wordt ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dus energie uit wind, waterkracht, zon, bodem en buitenluchtwarmte. Wilt u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie starten? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen kunt u hier terecht.

 

INVESTERINGSSUBSIDIE DUURZAME ENERGIE (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. VvE's vallen onder de laatste groep. Deze meerjarige regeling loopt tot en met 31 december 2020. Wilt u weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken van ISDE. Voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen kijkt u op de website van de RVO

 

SUBSIDIE ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS (SEEH)

Als vereniging ontvangt u subsidie als u twee of meer energiebesparende maatregelen uitvoert. Vanuit deze regeling ontvangt u per gebouw eenmaal subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen. Heeft u meer dan 1 gebouw? Dan vraagt u per gebouw subsidie aan. Voor meer informatie en alle voorwaarden kunt u hier terecht.

 

PROCESONDERSTEUNING NUL OP DE METER-RENOVATIE

De provincie Gelderland verstrekt subsidie voor het inhuren van deskundigen voor het voorbereiden van een "Nul op de Meter-renovatie" (NOM). Het gaat daarbij om het opstellen van een uitvraag voor het renoveren of verbeteren van een gebouw, het beoordelen van offertes van bouw- en installatiebedrijven, het begeleiden van uw VvE bij de besluitvorming en het begeleiden van de financiering. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000,-. U kunt de subsidie tot 31 december 2020 aanvragen

VOOR DEZE SUBSIDIE GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
  • De VvE heeft tenminste 10 wooneenheden en is ingeschreven bij de KvK.
  • Er is een scan of vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in de haalbaarheid van NOM (ineens of in stappen), waarbij de organisatorische en juridische bevindingen op basis van de splitsingsakte worden meegenomen. Daarnaast geeft het inzicht in een beschrijving van de voor een NOM-renovatie benodigde bouwkundige en technische maatregelen, het effect door het uitvoeren van deze maatregelen, een indicatie van de kosten, het effect op de financiële positie van de aanvrager (inclusief liquiditeitspositie) en een beschrijving van het proces dat nodig is om deze maatregelen te treffen.
  • De externe deskundigen mogen geen lid zijn van de VvE of de beheerder zijn van de VvE.
  • De externe deskundigen moeten zijn geselecteerd uit ten minste drie offertes.
  • De externe deskundigen moeten aantoonbaar ervaring hebben op het terrein waarop zij worden ingeschakeld.
  • De externe deskundigen spelen nu en in het vervolg van het proces geen rol als aanbiedende of uitvoerende partijen.

 

MEERJAREN (DUURZAAM) ONDERHOUDSPLAN (MDOP)

Een MDOP is een plan waarin het onderhoud van het gebouw in een planning voor 15 jaar is opgenomen. Voor het opstellen van een MDOP is subsidie beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet er een energie-advies zijn opgemaakt. Daarnaast moet de VvE in het MDOP de uitvoering van twee of meer energiebesparende maatregelen opnemen. De termijn om deze maatregelen uit te voeren is 10 jaar. Het subsidiebedrag voor het MDOP bedraagt 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

AANTAL KOOPWONINGEN BINNEN VERENIGING

MAXIMAAL SUBSIDIEBEDRAG

1 of 2 woningen

€ 750

3 of 4 woningen

€ 1.500

meer dan 4 woningen

€ 1.500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 5.400

 

SUBSIDIE ENERGIEADVIES EN PROCESBEGELEIDING

Wilt u subsidie aanvragen voor energieadveis binnen de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)? Dan kunt u dat slechts 1 keer doen! Daarbij is er een keuze uit 3 varianten. De algemene voorwaarden voor deze subsidie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Naar het overzicht

  • Home
  • Nieuws
  • Subsidies voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's)