•• ••

contact

Themabijeenkomst monument verduurzamen

De energieprijzen rijzen de pan uit. Hoe houd ik de kosten in bedwang? Dat geldt voor ons allemaal maar zeker voor eigenaren van monumenten, vaak oude gebouwen, die veel energie vragen om ze comfortabel en leefbaar te houden.  

De eerste opgave is hierbij om de energievraag terug te brengen, bijvoorbeeld door isoleren van het dak, de muren en de vloeren. Een tweede maatregel is het verduurzamen van de energievoorziening zelf. Het nemen van deze maatregelen is voor monumenten extra moeilijk. Aangezien monumenten gebonden zijn aan extra regels om het monument in stand te houden. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding.

6 september themabijeenkomst

Samen met gemeente Lingewaard organiseren we daarom op dinsdag 6 september om 19.30 uur de Themabijeenkomst Verduurzamen Monumenten. Hiermee willen we monumenteigenaren informeren en inspireren over de mogelijkheden om te verduurzamen. De bijeenkomst is toegankelijk voor monumenteigenaren, maar ook andere inwoners van Lingewaard zijn welkom.

Voor de avond zijn inspirerende sprekers uitgenodigd met kennis van verduurzaming van woningen, monumenten, subsidies en leenregelingen. Daarnaast is er volop ruimte voor het beantwoorden van vragen vanuit de zaal. We heten je van harte welkom op 6 september in de monumentale Tabakschuur te Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Naar het overzicht

  • Home
  • Nieuws
  • Themabijeenkomst monument verduurzamen