Hans Janssen

Kun je kort iets over jezelf vertellen?

“Ik woon sinds 1977 in Huissen met mijn vrouw Anke. Samen hebben we drie zoons en vier kleinkinderen. Mijn achtergrond is in de elektrotechniek. Ik ben afgestudeerd aan de HTS in Arnhem. Daarna ben ik begonnen op het psychologisch lab van Radboud Universiteit Nijmegen, bij de afdeling Electronica en ICT. Ik werkte aan onder andere handschriftanalyse, beeld- en spraakherkenningssystemen. Daarna heb ik gewerkt bij Wageningen University & Research, op de afdeling glastuinbouw. Hier was energie besparen altijd al een belangrijk onderwerp. Ik heb veel werkervaring met  meet- en regeltechniek en ‘systeemidentificatie’. Denk daarbij aan vraagstukken als: ‘hoe gedraagt een verwarmingssysteem zich?‘.”

“Ik heb daarnaast in medezeggenschapsraden in het basis- en middelbaar onderwijs gezeten. Ook ben ik actief geweest binnen het Wijkplatform Zilverkamp Holthuysen, met als onderwerpen leefbaarheid, groenvoorziening, speelvoorzieningen en veiligheid. Burgerparticipatie was moeizaam, hopelijk komt dit binnen de Energietransitie wel goed op gang. Verder wandel ik lange afstanden, bijvoorbeeld het Pieterpad. Ik bezoek ook graag klassieke pianoconcerten en speel zelf ook een beetje piano. En nu ben ik actief binnen Lingewaard Energie en de Coöperatie Duurzaam Zilverkamp. Ik verveel me geen moment!”

Kun je iets vertellen over je adviseursrol bij het Energieloket?

“Cor, Theo, Gerard en ik zijn de mannen van het eerste uur. In het begin hielpen we Lingewaarders met kleine energiebesparende maatregelen, zoals huizen tochtdicht maken. De vragen werden echter steeds ingewikkelder. Denk aan van het gas af gaan of het opwekken en opslaan van groene energie. Dat vind ik een leuke uitdaging. Om onze kennis op peil te houden bezoeken we veel beurzen en volgen we trainingen.”

“Ik ben ook betrokken bij Coöperatie Duurzaam Zilverkamp. Hier streven we naar een duurzame en aardgasvrije wijk. Deze werkzaamheden en mijn werk voor het Energieloket gaan voor mij naadloos in elkaar over. Het is een veelzijdige taak: je hebt met particuliere belangen te maken, maar ook met waterschappen, waterleidingmaatschappijen, Natura2000 en andere partijen. Ik hoop dat Omgevingswet daarbij gaat helpen. Er wordt nu onderzocht wat de haalbaarheid is van verschillende warmtebronnen en warmtenetten in de Zilverkamp. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar geothermie (energie uit de bodem) en aquathermie (energie uit water). Ook wordt bekeken in hoeverre een collectieve versus een individuele oplossing voor duurzaam verwarmen haalbaar is. Daarnaast is de opwek van meer wind- en zonne-energie gewenst in de wijk. We zoeken nu naar oplossingen voor zo’n 700 woningen. Het is een pilot die schaalbaar moet zijn naar heel Lingewaard.”

Wat vind je leuk aan je rol?

“Het directe contact met de bewoners spreekt mij erg aan. Ik ga dan ook graag op huisbezoek. Mensen hebben heel veel vragen. Ik haal er veel voldoening uit om hen hiermee te helpen. Ik zit tegenwoordig wat minder vaak bij de inloopmiddagen omdat ik met algemene zaken bezig ben. Een veel voorkomende vraag is: ‘Mijn cv-ketel is aan vervanging toe, wat moet ik nu doen?’ Voor de meeste mensen wordt een hybride warmtepomp dan een interessante oplossing. Veel bezoekers van het loket zijn echter op leeftijd en vragen zich af of ze nog veel moeten gaan investeren. Je verhoogt bij bijvoorbeeld isoleren ook het comfort. Maar comfort is niet alleen luxe maar kan ook noodzakelijk zijn als iemand bijvoorbeeld artrose heeft. Voor iedereen is dus een passende oplossing om energie te besparen en te verduurzamen. De warmtewandelingen zijn ook heel nuttig. Hierbij krijgen mensen inzicht in waar warmte weglekt uit de woning.” Dit kan dan een begin zijn voor een stappenplan hoe de woning te verduurzamen.”

Heb je je eigen woning ook verduurzaamd?

“De wijk waar ik woon is nu zo’n 50 jaar oud. In de jaren 70 werd niet energiezuinig gebouwd. Op gegeven moment was er groot onderhoud nodig aan onze woning. De kozijnen waren bijvoorbeeld rot. We hebben toen aluminium kozijnen met triple glas laten plaatsen en we hebben de vloer, het dak en de spouw geïsoleerd. Het was een flinke investering, maar we hadden direct meer comfort. We verbruiken daardoor ook veel minder gas, afgelopen jaren 950m3 en dat voor een hoekhuis met uitbouw. Én ondanks dat we de thermostaat niet laag hebben staan. Ik ben echt een koukleum, dus ik wil de verwarming niet op 18 graden hoeven te zetten. Nu staat een warmtepomp op mijn verlanglijst. All-electric is een zeer goede oplossing maar wel heel duur.”

Waarom zouden mensen naar het loket moeten komen?

“We hebben heel veel expertise en het is laagdrempelig en belangeloos. We hebben een brede kennis. De afgelopen jaren hebben we er hele goede adviseurs bij gekregen. We kunnen financieel adviseren, maar ook praktisch. Ook op het gebied van de energietransitie zit er heel veel kennis. We zijn een groep zeer gemotiveerde mensen met hart voor natuur, milieu en wat we nalaten aan de toekomstige generaties. Ik maak me dan ook zorgen over de politieke verschuiving naar rechts. Wij blijven hoe dan ook volop bezig. Het is geen idealisme, het is noodzaak.”