Welke verplichtingen gelden voor jou?

contact

Regelgeving en energiebesparing

Als midden- en kleinbedrijf krijg je met steeds meer verplichtingen te maken om duurzaam en energiebesparend te werken. Wij begrijpen dat bij veel ondernemers de alarmbellen gaan rinkelen. Want duurzame maatregelen zijn voor velen nog steeds een ver-van-mijn-bed-show. Toch weten wij zeker dat deze wetten en regelgeving de ondernemer uiteindelijk juist geld gaat opleveren. Energie besparen is namelijk pure winst!

Hieronder staan twee belangrijke verplichtingen voor het MKB.

Energielabel C kantoren

Ieder kantoorpand groter dan 100mmoet minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Hier kan op gehandhaafd worden. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 zelfs energielabel A moeten hebben. Meer informatie.

In 5 stappen naar label C 

1. Check je energielabel op www.ep-online.nl. Heeft het gebouw label D t/m G? Volg dan onderstaande stappen om het pand naar energielabel C te tillen.

2. Vraag maatwerkadvies aan bij een EPA-U energieadviseur. De energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kunnen zij de Erkende Maatregellijsten meenemen in het advies; dat zijn maatregelen waarmee je voldoet aan het Activiteitenbesluit (zie hier onder)

3. Verken de subsidies en fiscale regelingen.

4. Laat de maatregelen uitvoeren, bijvoorbeeld door een lokale aanbieder

5. Laat het nieuwe energielabel vaststellen door de energieadviseur. Als opdrachtgever kun je bij stap 1 al afspreken ook een energielabel op te laten maken, dit kost vaak weinig extra.

> Lees meer over Energielabel C kantoren

Wet Milieubeheer - Activiteitenbesluit en informatieplicht 

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Deze bedrijven hebben een zogenaamde besparingsplicht (Activiteitenbesluit, art. 2.15 uit de Wet Milieubeheer). Het gaat dan bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren en ledverlichting en andere erkende maatregelen. Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Als ondernemer ben je verplicht het bevoegd gezag te informeren welke energiebesparende maatregelen je hebt getroffen. Deze melding wordt gebruikt om te controleren of je aan de energiebesparingsplicht hebt voldaan.

Liever het onderzoek uitbesteden, neem dan contact op met een energieadviseur of lokale aanbieder.

> Lees meer over de informatieplicht