•• MET SUBSIDIE IS ENERGIE BESPAREN NÓG VOORDELIGER! ••

contact

Subsidies en fiscale regelingen voor bedrijven

De overheid ondersteunt bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen met verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen.

Subsidies

  • ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen bedrijven subsidie krijgen voor: 

  • zonneboilers
  • (hybride) warmtepompen
  • kleinschalige windturbines
  • zonnepanelen

Lees meer over de ISDE

Fiscale regelingen

  • EIA - Energie investeringsaftrek

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving mag je bij deze investeringen 45,5% aftrekken van de winst. 
Lees hier meer over de EIA

  • MIA & Vamil - Milieu investeringsaftrek & Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De milieu-investeringsaftrek biedt je de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. De investeringsaftrek kan oplopen tot 45%. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan je tot 75% van de investeringskosten afschrijven.
Lees hier meer over MIA & Vamil

Kijk voor meer regelingen op de subsidiepagina van de Kamer van Koophandel.

 

De SDE++ en Subsidie Verduurzaming MKB zijn momenteel tijdelijk gesloten. Houd de website in de gaten voor meer informatie.