•• MET SUBSIDIE IS ENERGIE BESPAREN NÓG VOORDELIGER! ••

contact

Subsidies en fiscale regelingen voor bedrijven

De overheid ondersteunt bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen met verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen.

Subsidies

  • SDE++ - Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE++. Deze subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën geothermie, water, wind (land, meer en dijk) en zon. Voor gebouwen is er subsidie beschikbaar voor zonnestroominstallaties. Het betreft een exploitatiesubsidie.
> Lees hier meer over de SDE++

  • ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen bedrijven en particulieren een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van duurzame warmtesystemen als zonneboilers en warmtepompen. Het betreft een investeringssubsidie. 
> Lees hier meer over de ISDE

  • SVM - Subsidie Verduurzaming MKB

Via de nieuwe SVM-regeling kunnen MKB'ers subsidie aanvragen voor een verkennend energieadvies- en begeleidingstraject. De SVM-subsidie richt zich op mkb’s met een relatief laag energieverbruik (die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen). Het gaat om bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas.

De SVM is een ‘advies-subsidie’. Het is dus geen investeringssubsidie voor de aanschaf van energiezuinige apparaten. Ondernemers kunnen de SVM-subsidie aanvragen voor het inschakelen van een ‘externe partij’ die hun bedrijf adviseert over mogelijke verbeteringen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie. Het gaat dus om een maatwerk-energieadvies dat ingaat op mogelijke verbeteringen in en rond de bedrijfsgebouwen en de verdere bedrijfsvoering. De subsidie vergoedt 80% van de kosten, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal 2.500 euro per bedrijfspand. 

> Lees hier meer over de SVM

 

Fiscale regelingen

  • EIA - Energie investeringsaftrek

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving mag je bij deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. 
>Lees hier meer over de EIA

  • MIA - Milieu investeringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De milieu-investeringsaftrek biedt je de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Je kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. 
>Lees hier meer over de MIA

 

Kijk voor meer regelingen op de subsidiepagina van de Kamer van Koophandel.