•• MET SUBSIDIE IS ENERGIE BESPAREN NÓG VOORDELIGER! ••

contact

Subsidies en fiscale regelingen voor bedrijven

De overheid ondersteunt bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen met verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen.

Subsidies

  • SDE++ - Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE++. Deze subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën geothermie, water, wind (land, meer en dijk) en zon. Voor gebouwen is er subsidie beschikbaar voor zonnestroominstallaties. Het betreft een exploitatiesubsidie.
> Lees hier meer over de SDE++

  • ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen bedrijven en particulieren een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van duurzame warmtesystemen als zonneboilers en warmtepompen. Het betreft een investeringssubsidie. 
> Lees hier meer over de ISDE

 

Fiscale regelingen

  • EIA - Energie investeringsaftrek

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving mag je bij deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. 
>Lees hier meer over de EIA

  • MIA - Milieu investeringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De milieu-investeringsaftrek biedt je de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Je kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. 
>Lees hier meer over de MIA