MET SUBSIDIE IS ENERGIE BESPAREN NÓG VOORDELIGER!

contact

Subsidies en fiscale regelingen voor bedrijven

De overheid ondersteunt bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen met verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen. In sommige gevallen zijn bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen.

Subsidies

  • ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen bedrijven subsidie krijgen voor: 

  • zonneboilers
  • (hybride) warmtepompen
  • kleinschalige windturbines
  • zonnepanelen

Lees meer over de ISDE

  • SDE++ - Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte en voor CO2-arme warmte en productie.

Lees meer over de SDE++

  • SVM - Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Met deze subsidie kan je een adviseur inhuren voor een energieadvies en voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen.

Lees meer over de SVM

Fiscale regelingen

  • EIA - Energie investeringsaftrek

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving mag je bij deze investeringen 45,5% aftrekken van de winst. 

Lees hier meer over de EIA

  • MIA & Vamil - Milieu investeringsaftrek & Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) het aanschaffen van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen fiscaal aantrekkelijk voor ondernemers. De milieu-investeringsaftrek biedt je de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. De investeringsaftrek kan oplopen tot 45%. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan je tot 75% van de investeringskosten afschrijven.

Lees hier meer over MIA & Vamil

Kijk voor meer regelingen op de website van de Kamer van Koophandel.