•• Samen onder één dak, samen een lagere energierekening! ••

contact

Mijn VvE

Steeds meer woningeigenaren maken hun huis energiezuiniger. Maar dat ligt wat ingewikkelder als je lid bent van een vereniging van eigenaren (VvE). Wat zijn verstandige technische keuzes? Hoe houd je alle bewoners betrokken bij het project? En hoe financier je zo'n project? Dit zijn zomaar wat vragen waar een VvE mee te maken krijgt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om energie op te wekken of te besparen en het gebouw te verbeteren op het gebied van comfort, veiligheid, uitstraling en woningwaarde. Voor VvE's die willen verduurzamen zijn er daarnaast verschillende subsidiemogelijkheden.

Subsidie lokale hernieuwbare energieprojecten

Hernieuwbare energie wordt ook wel duurzame of groene energie genoemd. Dit is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dus energie uit wind, waterkracht, zon, bodem en buitenluchtwarmte. Wil je in jouw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie starten? Dan kun je subsidie aanvragen. Voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen kun je hier terecht.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen. Vanuit deze regeling ontvang je per gebouw eenmaal subsidie voor energiebesparende maatregelen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers aan te vragen. VvE's vallen onder deze laatste groep. Wil je weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de stand van zaken van ISDE. Voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen kijk je op de website van de RVO

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

 

Update februari 2021: het budget is overschreden. Deze subsidie kan op dit moment niet worden aangevraagd. Het Rijk zal zo snel mogelijk bepalen of het budget wordt aangevuld.

Je kunt subsidie aanvragen voor:

  • Energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
  • Energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of aanvullende energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket'.

Daarnaast verstrekt het Nationaal Warmtefonds voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening.

Procesondersteuning Nul op de Meter-renovatie

De Provincie Gelderland verstrekt subsidie voor het inhuren van deskundigen voor het voorbereiden van een "Nul op de Meter-renovatie" (NOM). Het gaat daarbij om het opstellen van een uitvraag voor het renoveren of verbeteren van een gebouw, het beoordelen van offertes van bouw- en installatiebedrijven, het begeleiden van je VvE bij de besluitvorming en het begeleiden van de financiering. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000,-. Aanvragen

Meerjaren (duurzaam) Onderhoudsplan (MDOP)

Een MDOP is een plan waarin het onderhoud van het gebouw in een planning voor 15 jaar is opgenomen. Voor het opstellen van een MDOP is subsidie beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet er een energieadvies zijn opgemaakt. Daarnaast moet de VvE in het MDOP de uitvoering van twee of meer energiebesparende maatregelen opnemen. De termijn om deze maatregelen uit te voeren is 10 jaar. Het subsidiebedrag voor het MDOP bedraagt 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 of 2 woningen

€ 750

3 of 4 woningen

€ 1.500

meer dan 4 woningen

€ 1.500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 5.400

Financiering

Energiebespaarlening VvE's

Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen laten uitvoeren, zonder dat u eerst moet reserveren. De maandelijkse energiekosten gaan omlaag en het wooncomfort voor de bewoners wordt verbeterd. U profiteert dus direct. Bekijk hier het stappenplan.