Samen onder één dak, samen een lagere energierekening!

contact

Subsidies & leningen voor VvE's

Subsidies

Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

Deze subsidie is aan te vragen voor isolatiemaatregelen en voor duurzaam verwarmen (warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet). Ook kan de subsidie worden ingezet voor energieadvies of advies voor oplaadpunten op het terrein. Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar rvo.nl.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

ISDE is aan te vragen voor de aanschaf van zonnepanelen en kleine windturbines. Meer informatie.

Subsidie duurzaamheidsadvies voor monumenten

Als je in een monument woont kan je 50% van de kosten van een duurzaamheidsadvies terugvragen bij Het Restauratiefonds. Het advies moet door een erkende Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zijn uitgevoerd. Een lijst van adviseurs en meer informatie over de regeling vind je op restauratiefonds.nl.

Subsidie lokale hernieuwbare energieprojecten

Hernieuwbare energie is afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dus energie uit wind, waterkracht, zon, bodem en buitenluchtwarmte. Wil je in jouw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie starten? Dan kun je subsidie aanvragen. Voor meer informatie, voorwaarden en aanvragen kun je hier terecht.

Leningen

Energiebespaarlening

Het Nationaal Warmtefonds verstrekt voor de verduurzaming van VvE’s laagrentende leningen in de vorm van een Energiebespaarlening. Deze is in te zetten voor onder andere het aanleggen van zonnepanelen en voor isolatie. 

Bekijk het volledige overzicht van subsidies & leningen

Financiering

Energiebespaarlening VvE's

Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen laten uitvoeren, zonder dat u eerst moet reserveren. De maandelijkse energiekosten gaan omlaag en het wooncomfort voor de bewoners wordt verbeterd. U profiteert dus direct. Bekijk hier het stappenplan.