Energiebesparing voor het midden- en kleinbedrijf

Als midden- en kleinbedrijf krijg je met steeds meer verplichtingen te maken om duurzaam en energiebesparend te werken. Duurzame maatregelen zijn voor velen echter nog een ver-van-mijn-bed-show. Toch weten wij zeker dat deze wetten en regelgeving de ondernemer uiteindelijk juist geld gaat opleveren. Energie besparen is namelijk pure winst! Hieronder staan twee belangrijke verplichtingen voor het MKB en welke subsidie- en fiscale regelingen er zijn. 

REGELGEVING EN ENERGIEBESPARING

Energielabel C kantoren

Ieder kantoorpand groter dan 100mmoet minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Hier kan op gehandhaafd worden. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 zelfs energielabel A moeten hebben. Meer informatie.

In 5 stappen naar label C 

1. Check je energielabel op www.ep-online.nl. Heeft het gebouw label D t/m G? Volg dan onderstaande stappen om het pand naar energielabel C te tillen.

2. Vraag maatwerkadvies aan bij een EPA-U energieadviseur. De energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kunnen zij de Erkende Maatregellijsten meenemen in het advies; dat zijn maatregelen waarmee je voldoet aan het Activiteitenbesluit (zie hier onder)

3. Verken de subsidies en fiscale regelingen.

4. Laat de maatregelen uitvoeren, bijvoorbeeld door een lokale aanbieder

5. Laat het nieuwe energielabel vaststellen door de energieadviseur. Als opdrachtgever kun je bij stap 1 al afspreken ook een energielabel op te laten maken, dit kost vaak weinig extra.

> Lees meer over Energielabel C kantoren

Wet Milieubeheer - Activiteitenbesluit en informatieplicht 

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Deze bedrijven hebben een zogenaamde besparingsplicht (Activiteitenbesluit, art. 2.15 uit de Wet Milieubeheer). Het gaat dan bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren en ledverlichting en andere erkende maatregelen. Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Als ondernemer ben je verplicht het bevoegd gezag te informeren welke energiebesparende maatregelen je hebt getroffen. Deze melding wordt gebruikt om te controleren of je aan de energiebesparingsplicht hebt voldaan.

Liever het onderzoek uitbesteden, neem dan contact op met een energieadviseur of lokale aanbieder.

> Lees meer over de informatieplicht

SUBSIDIES EN FISCALE REGELINGEN VOOR BEDRIJVEN

De overheid ondersteunt bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen met verschillende subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen. 

Subsidies

 • ISDE - Investeringssubsidie Duurzame Energie

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunnen bedrijven subsidie krijgen voor: 

 • zonneboilers
 • (hybride) warmtepompen
 • kleinschalige windturbines
 • zonnepanelen

> Lees meer over de ISDE

 • SDE++ - Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 

Bedrijven kunnen subsidie krijgen voor hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte en voor CO2-arme warmte en productie.

> Lees meer over de SDE++

 • SVM - Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Met deze subsidie kan je een adviseur inhuren voor een energieadvies en voor ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen.

> Lees meer over de SVM

Fiscale regelingen

 • EIA - Energie investeringsaftrek

Fiscaal voordeel voor bedrijven, stichtingen en verenigingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving mag je bij deze investeringen 45,5% aftrekken van de winst. 

> Lees hier meer over de EIA

 • MIA & Vamil - Milieu investeringsaftrek & Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. De milieu-investeringsaftrek biedt je de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. De investeringsaftrek kan oplopen tot 45%. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kan je tot 75% van de investeringskosten afschrijven.

> Lees hier meer over MIA & Vamil

Kijk voor meer regelingen op de subsidiepagina van de Kamer van Koophandel.

Naar het overzicht

 • Home
 • Nieuws
 • Energiebesparing voor het midden- en kleinbedrijf