Moeite om de energierekening te betalen? SWL helpt

Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) is een welzijnsorganisatie die bijdraagt aan het welzijn van Lingewaarders. De vele vrijwilligers ondersteunen bijvoorbeeld als budgetcoach en helpen onder andere met financiële administratie. Wil van den Hurk is opbouwwerker bij SWL en vertelt over de plannen van de stichting om ook bij energiebesparing en energiearmoede te ondersteunen.

 

Kun je iets vertellen over wat Stichting Welzijn Lingewaard doet en wat jouw rol is binnen de organisatie?

“Één van de dingen waar ik me mee bezighoud is het tegengaan en voorkomen van armoede. Dit doe ik nu zo’n acht jaar. Het bleek namelijk dat binnen de schuldhulpverlening niet alles geregeld kan worden om armoede te bestrijden. Veel mensen kunnen ook coaching gebruiken om hun financiën weer op orde te krijgen. De professionals binnen de schuldhulpverlening hebben daar onvoldoende ruimte voor. Daarom zijn wij begonnen met het inzetten van budgetcoaches. Mensen kunnen bij ons terecht met hun verhaal en hun vragen. We coachen ook in levensstijlkeuzes en geven advies in overleg met de eventuele schuldhulpverlener. Er zijn nu zo’n tien tot vijftien budgetcoaches actief. Dit zijn vrijwilligers uit Lingewaard met allerlei achtergronden.”

Komen financiële problemen veel voor in Lingewaard?

“Jazeker! Het is helaas deels een ‘onzichtbaar probleem’. De afgelopen drie jaar hebben we daarom meegewerkt aan het SIBA-project (SIBA staat voor signaleren, bespreekbaar maken en aanpakken van armoede) in samenwerking met een aantal hogescholen. Hierbij kijken we hoe je verborgen armoede beter kunt ontdekken. We organiseren Ontmoetingen waarbij mensen met ervaring in armoede vanuit gelijkwaardigheid hun verhaal kunnen doen en in gesprek gaan met professionals en vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie is tussen de coach en de hulpvrager.

De coronacrisis heeft er bij velen behoorlijk ingehakt, waardoor armoede een steeds groter probleem is. Veel werknemers zijn hun baan verloren en veel zzp’ers zijn hard geraakt in de portemonnee. Sinds vorig jaar zijn we daarom ook bezig met ‘Rondkomcoaches’. Deze vrijwilligers werken niet in opdracht van schuldhulpverleners, maar vanuit SWL. Soms kunnen mensen hun energierekening of zorgkosten niet meer betalen. Dan springen wij in. Dit heeft ook een vroegsignaleringsfunctie. Als mensen bij de schuldhulpverlening terecht komen of aan de bel trekken dat ze niet rond komen is de situatie vaak al vrij erg.”

En hoe zit dat met energiearmoede?

“Mensen hebben niet altijd voldoende inzicht in de kosten die ze maandelijks en jaarlijks maken. Energiekosten zijn hier een groot onderdeel van. Veel mensen kunnen de investering van grote besparingsmaatregelen zoals isolatie niet betalen. En als dan ook nog de energieprijzen toenemen kun je in de problemen komen. Heel logisch. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we deze mensen kunnen bereiken en helpen. Sommigen hebben nu € 800 ontvangen van de overheid als tegemoetkoming, maar de energieafrekening komt pas later dit jaar. We stimuleren mensen om dit geld apart te zetten voor de jaarafrekening.”

Hoe pak je het verder bestrijden van energiearmoede eigenlijk aan?

“We proberen om de combinatie te maken met het ontharden en vergroenen van de tuin. Als mensen tegels vervangen door groen blijft er minder hitte hangen en hoeft er dus minder energie gebruikt te worden voor koeling. We willen Lingewaarders verder tips geven hoe ze zonder grote investering toch energie kunnen besparen en we geven energiebesparende cadeautjes zoals ledverlichting en tochtstrips. We bekijken nu ook met de gemeente hoe we subsidies voor energiebesparing het beste kunnen inzetten voor een lagere energierekening. En dan vooral voor de inwoners van Lingewaard die dat het hardste nodig hebben. Als wij niet kunnen helpen dan zorgen we dat een andere partij de juist hulp biedt. Bijvoorbeeld een adviseur van het Energieloket Lingewaard.

Er is ook een eindexamenproject in Gendt om te kijken hoe we met een simpele korte actie een hele wijk kunnen helpen met het verlagen van de energierekening. Verder begeleiden de budgetcoaches en Rondkomcoaches mensen die dat kunnen gebruiken. Er is vaak sprake van schaamte waardoor hulp vragen eng kan zijn. Wij proberen ervoor te zorgen dat de drempel zo laag mogelijk is. Ik wil Lingewaarders dan ook meegeven: schaam je niet om hulp te vragen en trek zo vroeg mogelijk aan de bel!”

Contact

Kun jij of iemand die je kent ook wel wat hulp gebruiken? Bijvoorbeeld met het op orde krijgen van de (financiële) administratie of het verlagen van je energierekening? Schroom dan niet om contact op te nemen. Een samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard is altijd gratis en discreet. Meld je zo vroeg mogelijk. Hoe eerder je hulp vraagt, hoe makkelijker het is om grote(re) problemen te voorkomen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Bezoekadres:

Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel
088 - 255 25 50
info@swlingewaard.nl
swlingewaard.nl

Open van maandag – vrijdag van 9.00 – 16.30

_____________________________________________________________________________________________________________________________

SWL is ook altijd op zoek naar vrijwilligers. Wil jij mede-Lingewaarders ondersteunen als bijvoorbeeld budgetcoach of adviseur? Mail ook dan naar info@swlingewaard.nl.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Andere instanties voor laagdrempelige hulp:

Gemeente Lingewaard: 026 - 326 0111.

Plangroep (Lingewaard): via de gemeente.

Maatschappelijk werk van Rijnstad (hetzelfde bezoekadres als SWL).

Spreekuren Maatschappelijk werk: www.rijnstad.nl.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 
Tip: Heb je een kleine beurs en/of heb je een huurwoning? Er zijn ook allerlei energiebesparende maatregelen die je kunt nemen die makkelijk en goedkoop zijn. Dicht bijvoorbeeld kieren met tochtstrips en plaats radiatorfolie. Ook het aanbrengen van dakisolatie of zelfs vloerisolatie zijn soms makkelijk zelf te doen. Je komt dan echter niet in aanmerking voor de ISDE-subsidie.

Naar het overzicht

  • Home
  • Nieuws
  • Moeite om de energierekening te betalen? SWL helpt