Privacyverklaring

Protocol

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

Energieloket Lingewaard

 

Datum: 1 januari 2024
Over het Energieloket

Het Energieloket Lingewaard wordt uitgevoerd door de Stichting Lingewaard Energie en Avalon Advies en gesubsidieerd door de gemeente Lingewaard. 

 

Privacyverklaring

Het Energieloket Lingewaard behandelt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, zoals vastgelegd in dit protocol. We zijn daarbij gebonden aan geldende wet- en regelgeving, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

 

Van wie bewaren we gegevens?

 • Bezoekers aan één van onze Energieloketten waarmee een inhoudelijk adviesgesprek gevoerd is. 
 • Inwoners van Lingewaard waarbij een adviseur van het Energieloket een energie-advies huisbezoek gebracht heeft.
 • Mensen die zich via de website aangemeld hebben voor de digitale nieuwsbrief.
 • Mensen die contactformulier van de website ingevuld hebben.

 

Waarom bewaren we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard voor:

 • Reageren op contactvraag.
 • Continuïteit van onze dienstverlening.
 • Evaluatie van onze dienstverlening.
 • Verbeterprogramma’s voor onze dienstverlening.
 • Analyse van de informatiebehoefte onder de inwoners van Lingewaard.

 

Welke gegevens bewaren we?

Gegevens die bewaard en/of verwerkt (kunnen) worden, zijn opgenomen in onderstaande tabel:

(X) = niet verplicht

Adviesgesprek Energieloket

Adviesgesprek huisbezoek

Aanmelden nieuwsbrief

Contactformulier website

Naam 

X

X

 

(X)

Bedrijfsnaam

     

(X)

Volledig adres 

X

X

 

(X)

Telefoonnummer

X

X

 

(X)

E-mailadres

X

X

X

(X)

Onderwerp & Toelichting, gewenste actie

     

(X)

Naam adviseur

X

X

   

Datum gesprek / bezoek

X

X

   

Locatie Energieloket

X

     

Datum & naam adviseur voor vervolgegesprek of huisbezoek

X

     

Besproken onderwerpen

X 1)

X 2)

   


(X) = niet verplicht

1) aankruisen één of meerder onderwerpen uit standaard onderwerpen lijst
2) zeer beknopte samenvatting besproken onderwerpen en/of advies

 

Hoe leggen we contactmomenten vast?

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld door u in te schrijven voor de nieuwbrief op onze website of een Energieloket te bezoeken) bewaren we bovenstaande gegevens.
Deze gegevens worden uitsluitend door het Energieloket gebruikt voor de omschreven doelen en  niet openbaar gemaakt noch gedeeld met derden. 

 

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen?

De persoonsgegevens van de adviesgesprekken worden verwerkt met bewaard in de Microsoft Office365 omgeving van Stichting Lingewaard Energie. Office 365 is een cloud productiviteitsplatform met apps als Word, Excel, PowerPoint en SharePoint met een geavanceerde beveiliging.
Microsoft Office365  voldoet aan alle EU richtlijnen voor bescherming van data. 

De persoonsgegevens van de aanmelding nieuwsbrief en het contactformulier Energieloket worden beheerd door Avalon Advies. 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De persoonsgegevens van de adviesgesprekken worden 3 jaar bewaard.

Het bij aanmelden nieuwsbrief opgegeven email adres wordt bewaard tot eigenaar email adres verzoek tot verwijdering aan het Energieloket doorgeeft.

De gegevens van het contactformulier worden bewaard tot de contactvraag afgehandeld is.

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens gerelateerd aan bezoek Energieloket of huisbezoek worden ingevoerd door de adviseurs van Stichting Lingewaard Energie en/of de bij het Energieloket betrokken medewerkers van Avalon Advies.
Beheer van en toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de projectleider Energieloket, de adviseurs, het bestuur van Stichting Lingewaard Energie en geselecteerde medewerkers van Avalon Advies.

 

Hoe gaan wij om met verstrekking van gegevens aan derden?

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij we daartoe op wettelijke gronden verplicht zijn. Met organisaties die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens als wij als stichting hanteren. 

Wel kunnen geaggregeerde gegevens extern gerapporteerd worden. Bijvoorbeeld: een opdeling van de informatiebehoefte naar onderwerpen of de aantallen bezoekers van een Energieloket per postcode gebied. Door deze aggregatie is herleiden tot individuele persoonsgegevens niet mogelijk.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt opvragen welke gegevens wij bewaard hebben en verzoeken deze aan te passen of te laten verwijderen door een e-mail te sturen naar secretaris@lingewaardenergie.nl (adviesgesprekken) of info@avalonadvies.nl (nieuwsbrief en contactformulier).

 

Heeft u vragen of opmerkingen op ons privacy beleid?

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u altijd contact met ons opnemen via info@energieloketlingewaard.nl


 • Home
 • Privacyverklaring